Walory

Na uzdrowiskowe właściwości mikroklimatu okolic Makowa zwrócił uwagę, już w pierwszych latach XX w., Stanisław Pareński, prezes Polskiego Towarzystwa Balneologicznego w Krakowie.

Przed II wojną światową miasteczko zyskało status popularnego letniska. Od tego czasu nie rozwinął się tu uciążliwy dla środowiska przemysł, więc korzystne warunki klimatyczno-przyrodnicze udało się zachować do dzisiaj. Po okolicznych pasmach górskich można wędrować korzystając z dobrze rozwiniętej sieci szlaków turystycznych. Gmina może zachęcić do odwiedzenia jej swoim bogatym folklorem i tradycjami. Warto również podkreślić łatwą dostępność komunikacyjną miasta.