Położenie

Gmina Zembrzyce leży na pograniczu Beskidów: Małego i Makowskiego, w dolinie rzeki Skawy i jej dopływów, potoków: Paleczka (prawostronny) i Tarnawka (lewostronny). Najbardziej na zachód wysunięta część gminy opiera się o zbocza Leskowca (922 m n.p.m.), a wschodnia o zbocza Chełmu (604 m n.p.m.). Od południa góruje nad Zembrzycami Mioduszyna (632 m n.p.m.). Część terenu gminy została zajęta na potrzeby powstającego zbiornika wodnego z zaporą w Świnnej Porębie.
Gmina obejmuje obszar o powierzchni 3920 ha, który zamieszkuje ok. 5.600 osób. W skład gminy wchodzi 5 miejscowości: Marcówka, Śleszowice, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna i Zembrzyce. Graniczy ona: od wschodu z gminą Budzów, od południa z gminami Maków Podhalański i Sucha Beskidzka, od zachodu z gminą Stryszawa  (powiat suski), od północy z gminami Mucharz i Stryszów (powiat wadowicki). Przez gminę prowadzi droga krajowa 28 i linia kolejowa Kraków – Zakopane, z przystankiem w Zembrzycach.
Na terenie gminy znajdują się 3 parafie rzymskokatolickie: Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Śleszowicach, Parafia pw. św. Jana Kantego w Tarnawie Dolnej i Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Zembrzycach.