Historia

Poszczególne miejscowości wchodzące w skład gminy zostały założone w XIV i na początku XV w. Najstarszy jest Budzów (1369 r.). W 1373 r. prawdopodobnie istniała już Palcza. Kolejno powstawały: Bieńkówka, Jachówka i Zachełmna (1410 r.) oraz Baczyn (1446 r.). Wszystkie te wsie do końca istnienia I Rzeczypospolitej były własnością królewską i wchodziły w skład starostwa lanckorońskiego. W czasach konfederacji barskiej okoliczne wsie były miejscem kilku potyczek polskich oddziałów z wojskami rosyjskimi. Największą bitwę stoczono 23 maja 1771 r. na polach Palczy. Po I rozbiorze Polski obszar ten znalazł się w obrębie Cesarstwa Austriackiego i do zakończenia I wojny światowej należał do Królestwa Galicji i Lodomerii. W 1777 roku rząd austriacki wystawił obszar dawnej królewszczyzny lanckorońskiej na licytację, w wyniku której nową właścicielką omawianych terenów została księżna Franciszka z Krasińskich, a później jej wnuk – Maurycy Montléart. W 1874 r. Bieńkówkę zakupiła ks. Cecylia Lubomirska, zaś w 1889 r. pozostałe cztery wsie pozyskali Habsburgowie, w których rękach pozostawały one do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. W okresie dwudziestolecia międzywojennego obszar dzisiejszej gminy wchodził w skład powiatu wadowickiego i województwa krakowskiego, a podczas II wojny światowej został włączony przez Niemców do Generalnego Gubernatorstwa. Okoliczne tereny były wówczas rejonem zgrupowań kilku oddziałów partyzanckich. Po 1945 roku w rejonie Jachówki i Bieńkówki działał Jan Sałapatek ps. „Orzeł”, dowódca jednego z najdłużej walczących oddziałów antykomunistycznego podziemia. Został on śmiertelnie ranny w starciu z funkcjonariuszami służby bezpieczeństwa w 1955 r. Po II wojnie światowej miejscowości obecnej gminy wchodziły w skład powiatu wadowickiego (do 1956 r.) i suskiego (1956-1975). Po reformie administracyjnej z 1999 r. gmina ponownie wchodzi w skład powiatu suskiego w województwie małopolskim.