Kultura, folklor

Wszystkie miejscowości wchodzące w skład gminy leżą na północnych krańcach obszaru zamieszkiwanego przez górali, a konkretnie, wyodrębnioną przez etnografów grupę Kliszczaków. Kultura Kliszczaków była tu przez ostatnie dekady w głębokim regresie. Jednak w ostatnich latach podjęte zostały działania zmierzające do ożywienia dawnych tradycji. W 2009 roku powstał Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki”. Pojawiły się od lat nie widziane kliszczackie stroje. W każdej z miejscowości należących do gminy działa koło gospodyń wiejskich. Najstarsze z nich, KGW w Bieńkówce, założone zostało w 1932 roku. Koła te podejmują wiele działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, m.in. biorą udział w różnych przeglądach i konkursach mających za zadanie popularyzację kultury ludowej regionu. Wśród nich szczególnie ważne są imprezy mające na celu podtrzymanie tradycji kulinarnych i obrzędowych. Na uwagę zasługuje też dbałość gaździnek o zachowanie oryginalnych strojów. W Budzowie i Bieńkówce działają orkiestry dęte.