Zabytki

Kościół w Bieńkówce

Budowa kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej w Bieńkówce rozpoczęta została przez mieszkańców wsi w roku 1793. W cztery lata później powstała tutaj samodzielna parafia, a sam kościół został konsekrowany w roku 1808. Świątynia jest kamienną budowlą barokową z masywną czworościenną wieżą na przedłużeniu nawy. Dach pierwotnie kryty gontem obecnie pokrywa blacha. W ołtarzu głównym zwraca uwagę łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Bieńkowskiej nieznanego pochodzenia. Funkcję jego zasłony pełni pochodzący z końca XIX w. obraz Trójcy Świętej. Na wyposażeniu świątyni są rokokowe ołtarze boczne, zakupione w 1796 roku z kościóła Sióstr Norbertanek na Zwierzyńcu w Krakowie, późnobarokowa ambona oraz dwie kamienne kropielnice. W latach 80. ubiegłego stulecia kościół został odnowiony, przywrócono wtedy pierwotny wygląd hełmu wieży oraz założono nowe okna z witrażami.

Kościół w Budzowie

Pierwszy, drewniany kościół został wzniesiony w Budzowie w latach 1862-1864 dzięki fundacji ówczesnego właściciela wsi Maurycego Montleart. Gdy świątynia ta spłonęła w 1912 roku, na jej miejscu zaczęto w roku 1913 stawiać nowy, murowany kościół, który konsekrowany został ostatecznie w 1924 roku. Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia zbudowany jest w stylu neoromańskim, z wysoką wieżą zwieńczoną hełmem. W neogotyckim ołtarzu głównym umieszczono łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia z 1846 r., który ocalał z pożaru drewnianej świątyni.

Inne

Na terenie gminy zachowało się do dzisiaj kilkanaście obiektów o zabytkowym charakterze. Są to m.in.: ponad stuletnia kuźnia na roli Gielatówka, pozostałości zespołu zabudowań folwarcznych z I poł. XIX w. w Budzowie, młyn i tartak z napędem wodnym w Baczynie, kilka starych, drewnianych chałup oraz wolnostojące, kamienne piwniczki. Na osobną uwagę zasługują przydrożne kapliczki. Najstarsze z nich to: kapliczka słupowa z latarnią z 1770 roku i kapliczka słupowa z figurą Matki Bożej z 1800 r. (Budzów) oraz kamienna figura Chrystusa Nazareńskiego z 1818 i kapliczka z figurą Matki Bożej Bolesnej z 1820 r. (Bieńkówka).