Infrastruktura sportowo-turystyczna

Kompleks sportowy „Orlik” w Palczy

Kompleks sportowy „Orlik” w Baczynie

Boisko piłkarskie w Budzowie

Boisko piłkarskie w Bieńkówce