Położenie

Gmina Bystra-Sidzina leży w Beskidzkie Żywieckim, u południowych podnóży Pasma Polic, w dolinie potoku Bystrzanka, lewego dopływu Skawy. Potok ten w górnym swym biegu nosi nazwę Sidzina i zbiera wodę kilku mniejszych cieków. Granicą między Sidziną a sąsiednią Zubrzycą Górną na Orawie biegnie główny europejski dział wód, oddzielający zlewiska Bałtyku i Morza Czarnego.

W skład gminy wchodzą dwie miejscowości: BystraPodhalańska i Sidzina. Zajmują one obszar o powierzchni 8052 ha. Mieszka tu ok. 6590 osób. Gmina graniczy: od południa i południowego wschodu z gminami Jabłonka i Spytkowice (powiat nowotarski), od wschodu z gminą wiejską Jordanów i gminą miejską Jordanów, od północy z gminą wiejską Jordanów i z gminą Maków Podhalański, od zachodu z gminą Zawoja (powiat suski). Głównym szlakiem komunikacyjnym gminy jest droga z Osielca (połączenie z drogą krajową 28) do Zubrzycy Górnej (połączenie z drogą wojewódzką 957). W Bystrej jest przystanek PKP na linii kolejowej Kraków – Zakopane.

Na terenie gminy znajdują się 2 parafie rzymskokatolickie: Parafia pw. św. Marcina w Bystrej Podh. i Parafia pw. św. Mikołaja w Sidzinie.