Walory

W przeszłości były tu kresy Rzeczypospolitej, a i dziś do granicy niedaleko. Położenie gminy umożliwia realizację ciekawych wycieczek zarówno na Słowację, jak i na sąsiednią Orawę lub do Zawoi oraz, nieco dalej, na Podhale. Dominujące nad gminą od strony północno-zachodniej malownicze Pasmo Polic, które pokryte jest siecią znakowanych szlaków turystycznych, zachęca do górskich wędrówek. W paśmie tym, na Hali Krupowej, stoi znane i lubiane przez turystów górskie schronisko PTTK. Wartym podkreślenia jest bogactwo przyrodnicze gminy, około 55 % jej powierzchni zajmują lasy, a na Policy utworzony został rezerwat przyrody.