Szlaki, trasy, ścieżki

Przez teren gminy prowadzi 7 pieszych znakowanych szlaków turystycznych:

– szlak czerwony – Główny Szlak Beskidzki, na tym odcinku prowadzi on z Babiej Góry przez Przełęcz Krowiarki (Lipnicką) na Policę (1369 m n.p.m.), Halę Krupową, Okrąglicę (1247 m n.p.m.), Naroże (1076 m n.p.m.) do Bystrej,

– szlak zielony (1) – z Osielca przez Gawron (738 m n.p.m.) na Cupel (887 m n.p.m.),

– szlak zielony (2) – z Sidziny Chorążowa przez Przełęcz Kucałową, Złotą Grapę (1247 m n.p.m.) do Zawoi Centrum,

– szlak czarny – z Sidziny Wielka Polana przez Przełęcz Kucałową do schroniska PTTK na Hali Krupowej,

– szlak niebieski (1) – z Sidziny przez Przełęcz Malinowe, Burdelową Górę (761 m n.p.m.) do Kojszówki,

– szlak niebieski (2) – z Sidziny przez Górę Ludwiki (653 m n.p.m.) do Wysokiej,

– szlak niebieski (3): południową granicą gminy biegnie odcinek szlaku z Policy (1369 m n.p.m.), przez Czyrniec (1328 m n.p.m.) i Kieczurę (922 m n.p.m.) na Żeleźnicę (912 m n.p.m.) i do schroniska PTTK na Starych Wierchach.

Inne:

Na terenie gminy wyznaczone są 2 trasy rowerowe (czerwona i zielona). Znajdują się tu też 4 przystanki na „Szlaku atrakcji i produktów lokalnych Podbabiogórza” nazwanym „Podbabiogórskim Ekomuzeum”. Przez gminę przebiegają ponadto: Babiogórski Szlak Konny i Szlak Architektury Drewnianej, na trasie którego jest Skansen – Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie. W zimie na chcących wędrować na rakietach śnieżnych czekają 3 odcinki tras.