Historia

Najstarszą miejscowością na terenie obecnej gminy Jordanów jest Łętownia. Pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1365 r., w 1492 r. była już siedzibą rozległej parafii. Znajdowała się wówczas w posiadaniu możnego rodu Jordanów z Zakliczyna, którzy prowadzili na tym terenie aktywna działalność osadniczą, w wyniku której w XVI w. powstały pozostałe wsie gminy. W kolejnych stuleciach wsie te pozostawały dobrami prywatnymi, często zmieniając właścicieli, jedynie Osielec szybko wszedł w skład starostwa lanckorońskiego i pozostawał w jego granicach aż do likwidacji królewszczyzny po I rozbiorze Polski. Cały obszar gminy znalazł się wówczas w obrębie Cesarstwa Austriackiego i do zakończenia I wojny światowej należał do Królestwa Galicji i Lodomerii.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego obszar obecnej gminy wchodził w skład odrodzonego województwa krakowskiego, będąc częścią powiatu z siedzibą w Myślenicach. Naprawa była wówczas ośrodkiem ruchu ludowego, m.in. redaktorem naczelnym pisma ludowców „Wieś – jej pieśń”, ukazującego się w pobliskim Jordanowie w l. 1933-36, był naprawianin Antoni Mirek-Olcha, z wsią tą związany był także znany pisarz Jalu Kurek.
W pierwszych dniach września 1939 r. rejon niewysokich wzniesień na południe od Jordanowa (teren wsi Wysoka) był jednym z punktów niemieckiego uderzenia na Polskę od strony Słowacji. Zacięty opór przeważającym siłom 2. Dywizji Pancernej, wchodzącej w skład 14. Armii Niemieckiej, stawiły tu wojska polskie 24. Pułku Ułanów, wchodzące w skład 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej pod dowództwem płk. Stanisława Maczka, 12. Pułku Piechoty z Wadowic i 1. Pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza, wspierane przez miejscową ludność. Wojska niemieckie poniosły znaczne straty (ponad 30 czołgów) i zajęły Wysoką dopiero 2 września po kilku nieudanych atakach. W odwecie wieś została całkowicie spalona, a wiele osób rozstrzelano. W 1946 r. w dowód uznania zasług w walce z hitlerowskim najeźdźcą Wysoka została odznaczona Orderem Krzyża Grunwaldu.
W latach okupacji (1939-1945) tereny obecnej gminy Jordanów zostały włączone do Generalnego Gubernatorstwa. Po II wojnie światowej obszar ten ponownie wszedł skład powiatu myślenickiego, a w okresie 1956-1975 należał do powiatu suskiego, tak jak ma to miejsce i współcześnie, od 1999 r.
Samorządowa gmina Jordanów w dzisiejszych granicach istnieje od 1992 r.