Kultura, folklor

Z etnograficznego punktu widzenia teren dzisiejszej gminy Jordanów jest niejednorodny. Ścierają się tu od lat wpływy kliszczackie i podhalańskie. Te ostatnie dotyczą zwłaszcza Wysokiej i Naprawy. Pozostałe miejscowości zaliczane są przez badaczy do wsi kliszczackich. Ważną rolę dla zachowania i popularyzacji lokalnego folkloru pełnią Koła Gospodyń Wiejskich, działające w każdej z miejscowości w gminie. Łętownia, Naprawa, Osielec i Toporzysko mają swoje orkiestry dęte OSP. Przy Dworze na Wysokiej działa Fundacja „Lutnia Staropolska” i „Bractwo Lutni”, propagujące muzykę doby renesansu. W Osielcu działa chór „Vox Altisona”. Pielęgnowaniem i popularyzacją tradycji polskiej kawalerii zajmuje się Stowarzyszenie KS „Bór” z Toporzyska.

Najważniejszymi stałymi imprezami organizowanymi na terenie gminy są: Festiwal Pieśni Maryjnych „Ave Maryja” i Przegląd Orkiestr Dętych „Echo”.