Położenie

Gmina Jordanów leży na pograniczu Beskidów: Makowskiego, Żywieckiego i Wyspowego, w przeważającej części w dolinie Skawy i jej dopływów, jedynie pónocno-wschodni skrawek gminy (dolina Łętówki) należy już do dorzecza Raby.

W skład gminy wchodzi pięć miejscowości: Łętownia, Naprawa, Osielec, Toporzysko i Wysoka. Zajmują one obszar o powierzchni 9265 ha. Mieszka tu ok. 11 000 osób. Gmina graniczy: od północy i wschodu z gminami Tokarnia i Lubień (powiat myślenicki), od południowego wchodu i południa z gminami Raba Wyżna i Spytkowice (powiat nowotarski), od południowego zachodu z gminą Bystra-Sidzina, a od północnego zachodu z gmina Maków Podhalański (powiat suski). Centralnie, pomiędzy miejscowościami, wchodzącymi w skład gminy, usytuowana jest gmina miejska Jordanów.

Przez obszar gminy przebiegają: drogi krajowe: 28 i 7 (ta ostatnia przecina na krótkim odcinku jej wschodnie obrzeża) i linia kolejowa Kraków – Zakopane ze stacją w Osielcu.

Na terenie gminy znajduje się 5 parafii rzymskokatolickich: Parafia pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łętowni, Parafia pw. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Naprawie, Parafia pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Osielcu, Parafia pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Toporzysku, Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wysokiej.