Kultura, folklor

W połowie XIX w. w literaturze krajoznawczej pojawiają się opisy wyodrębniające góralskie grupy etnograficzne, wśród nich Górali Babiogórskich, których główną siedzibą były i są do dzisiaj wsie położone w dolinie Skawicy. Tradycyjna kultura Babiogórców od początku XX w. ulegała mocnym wpływom i presjom cywilizacyjnym. Doprowadziło to m.in. do tego, że autentyczny strój góralski wyszedł z użycia już na początku XX w. Został on odtworzony w latach 60. ubiegłego wieku. Współcześnie największe zasługi dla kultywowania dziedzictwa Górali Babiogórskich mają działające w gminie zespoły regionalne: „Babiogórcy”, „Juzyna” i „Zbójnik” oraz KGW „Zawojanki”. Promują to dziedzictwo i jednocześnie gminę organizowane tu duże imprezy plenerowe, z których najbardziej znane są: „Babiogórska Jesień” i „Dni Zawoi”. Miejscowe centrum kultury organizuje też m.in. „Babiogórskie Posiady – Powiatowy Konkurs Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych”. Warto dodać, że w siedzibie BgPN urządzona została ekspozycja etnograficzna poświęcona dziedzictwu kulturowemu Babiogórców. W Zawoi i Skawicy działają też orkiestry dęte.