Zabytki

Kościół pw. św. Klemensa w Zawoi

Kościół postawiony został w 1888 roku z fundacji arcyksięcia Albrechta Habsburga, na miejscu starszej świątyni, stojącej w tym miejscu od połowy XVIII w. Kościół, który jest jednym z większych kościołów drewnianych południowej Polski, to trójnawowa budowla bazylikowa z płytkim transeptem, trójbocznie zamkniętym prezbiterium i czterokondygnacyjną wieżą konstrukcji słupowej. Świątynię pokrywa w większości dwuspadowy dach kalenicowy. Wyposażenie wnętrza jest jednolite stylowo, barokowe i późnobarokowe, w przeważającej części z XVIII w.

Skansen w Zawoi na Markowych Rówienkach

W skład skansenu wchodzą: trzy budynki mieszkalne, kuźnia, kapliczka i wolnostojąca piwnica ze spichlerzem ponad nią. Pierwsza ze skansenowych chałup, Franciszka Kudzi, pochodząca z przełomu XIX/XX w., pozostała na miejscu swojego pierwotnego postawienia. Druga chałupa, Stefana Gancarczyka, zbudowana w 1906 roku, przeniesiona została z najbliższego sąsiedztwa. Trzecia, najstarsza, Franciszka Stopiaka, wybudowana w latach 1802-1815, trafiła tu z innej części Zawoi i jest najcenniejszym obiektem skansenu. Pozostawiono ją w pierwotnym kształcie kurloka (tak nazywano chałupę z kurnym piecem). W chałupie Franciszka Kudzi przygotowano ekspozycję poświęconą historii turystyki górskiej, głównie dziejom przewodnictwa górskiego w polskiej części Karpat (Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK).

Kaplica Zbójnicka w Zawoi Policznem
Kaplica pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela wzniesiona została, jak się przypuszcza, pod koniec XVIII wieku. Jest budowlą murowaną z kamienia łamanego. O niepowtarzalnym uroku kaplicy stanowi głównie nakrywający ją gontowy dach, w dolnej części czterospadowy, przechodzący w cebulastą kopułę, którą wieńczy latarnia zakończona baniastym hełmem. Zgodnie z miejscową tradycją przyjmuje się, że jej fundatorami byli zbójnicy.

Inne

Do innych ciekawych zabytkowych obiektów zaliczyć można m.in.: zespół wolnostojących piwniczek i drewnianą dzwonniczkę w Zawoi Czatoży, drewniane wille z okresu międzywojennego i budynek „Dworca Babiogórskiego” z początku XX w.