Infomix

herb-zembrzyceUrząd Gminy Zembrzyce

34-210 Zembrzyce 540

tel. 33 874 60 02

www.zembrzyce.pl

 

W skład gminy liczącej ok. 5600 mieszkańców wchodzi 5 miejscowości: Marcówka, Śleszowice, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna i Zembrzyce. Ta ostatnia jest jedną z najstarszych miejscowości w dolinie Skawy. Zembrzyce istniały już na początku XIV w. (na pewno w 1333 r.). W kolejnych latach założone zostały Śleszowice, a później Marcówka i Tarnawa. Na przestrzeni wieków poszczególne miejscowości często zmieniały swoich właścicieli. Podczas II wojny światowej część obecnej gminy znalazła się w Generalnej Guberni (Zembrzyce, Marcówka) a część została wcielona do Rzeszy (Śleszowice, Tarnawa Dolna i Górna).

Gmina leży na pograniczu Beskidu Małego i Makowskiego w dolinie rzeki Skawy i jej dopływów: Paleczki i Tarnawki.

Przez teren gminy prowadzą: 4 znakowane, piesze szlaki turystyczne, odcinek trasy międzynarodowego, rowerowego Szlaku Bursztynowego Budapeszt – Kraków, „Szlak atrakcji i produktów lokalnych Podbabiogórza” (8 przystanków) oraz Babiogórski Szlak Konny. Przebiegają tędy również tradycyjne trasy pielgrzymkowe do Kalwarii Zebrzydowskiej.

W gminie działają m.in.: 3 kluby sportowe, 2 orkiestry dęte, 5 KGW, kapela regionalna, zespół śpiewaczy „Mioduszyna”, młodzieżowe zespoły wokalne, a w Marcówce ma swoją siedzibę „Bractwo Zbójników spod Babiej Góry”.

W gminie można skorzystać z oferty wypoczynkowej i noclegowej w kilku gospodarstwach agroturystycznych oraz w Ośrodku Wypoczynkowo-Rekolekcyjnym Totus Tuus  i w Domu Wczasowo-Rehabilitacyinym  Zembrzycach.

Na terenie gminy znajdują się m.in. 3 boiska sportowe, ośrodek jazdy konnej – agroturystyka konna i naturalna trasa trialu rowerowego w Tarnawie Dolnej.

Warto zobaczyć: klasycystyczny dwór z l. 1807-1810 (obecnie gruntownie zmodernizowany) w Zembrzycach, kościół w Zembrzycach z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Zembrzyckiej w ołtarzu, przydrożną kapliczkę w Śleszowicach z 1749 r. z figurą Jezusa upadającego pod krzyżem.