W skład liczącej ok. 6600 mieszkańców gminy wchodzą dwie miejscowości: Bystra i Sidzina. Powstanie pierwszej z nich nie jest dokładnie udokumentowane, natomiast Sidzina lokowana została na mocy dokumentu wystawionego 23.04.1563 r. przez króla Zygmunta Augusta. W 1655 r. po wygranej przez miejscowych chłopów potyczce z oddziałem szwedzkim, list z podziękowaniami przesłał do wsi sam król Jan Kazimierz. Sidzina zapisała tragiczną i zarazem bohaterską kartę swojej historii w latach II wojny światowej (ruch partyzancki, pacyfikacje).