Gminę zamieszkuje ok. 11 000 osób, a w jej skład wchodzi 5 miejscowości: Łętownia, Naprawa, Osielec, Toporzysko, Wysoka. Najstarsza z nich, Łętownia, powstała w XIV w., a pozostałe w XVI w. Mieszkańcy wsi Wysoka wykazali się bohaterską postawą podczas walk, jakie w dniach 1-2 września 1939 r. toczyli tu polscy żołnierze z przeważającymi siłami niemieckimi. Wieś ta, w uznaniu zasług wojennych, została odznaczona Orderem Krzyża Grunwaldu.