Liczącą ok. 11800 mieszkańców gminę tworzy 8 miejscowości: Hucisko, Krzeszów, Kuków, Kurów, Lachowice, Pewelka, Stryszawa i Targoszów. Najstarszą miejscowością gminy jest Krzeszów. Parafia istniała tam już w 1355 r. Pozostałe wsie powstały później, a część z nich lokowana była na prawie wołoskim. Przez lata pozostawały one w rękach prywatnych właścicieli: Komorowskich, Wielopolskich, Branickich. W okresie II wojny światowej cały ten obszar został wcielony do Rzeszy. W 1940 r. Niemcy wysiedlili stąd ponad 2000 osób.