Gminę tworzą 2 miejscowości: Skawica i Zawoja, które zamieszkuje ok. 9100 osób. Pod koniec XVI w. założona została Skawica. W połowie XVII w. część wsi zwana Skawicą Górną usamodzielniła się i przyjęła nazwę Zawoja. W okresie przedrozbiorowym obie wsie były królewszczyzną wchodzącą w skład starostwa lanckorońskiego. Na przełomie XIX i XX w. wchodziły w skład dóbr rodziny Habsburgów, która w 1924 r. przekazała je Polskiej Akademii Umiejętności. Zawoja jest obecnie największą powierzchniowo polską wsią. Na terenie gminy znajduje się siedziba i znaczna część Babiogórskiego Parku Narodowego.