W skład gminy liczącej ok. 5600 mieszkańców wchodzi 5 miejscowości: Marcówka, Śleszowice, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna i Zembrzyce. Ta ostatnia jest jedną z najstarszych miejscowości w dolinie Skawy. Zembrzyce istniały już na początku XIV w. (na pewno w 1333 r.). W kolejnych latach założone zostały Śleszowice, a później Marcówka i Tarnawa. Na przestrzeni wieków poszczególne miejscowości często zmieniały swoich właścicieli. Podczas II wojny światowej część obecnej gminy znalazła się w Generalnej Guberni (Zembrzyce, Marcówka) a część została wcielona do Rzeszy (Śleszowice, Tarnawa Dolna i Górna).