Liczący obecnie ok. 5200 mieszkańców Jordanów założony został na mocy królewskiego przywileju lokacyjnego w 1564 r. i przez długie lata był znaczącym ośrodkiem handlowo-rzemieślniczym. W pierwszych dniach września 1939 r. toczyły się tu zacięte walki. Miasto w uznaniu bohaterskiej postawy mieszkańców zostało odznaczone Orderem Krzyża Grunwaldu.