Zamieszkiwane przez ok. 9500 osób miasto, które jest obecnie siedzibą powiatu, założone zostało w 1405 r. W XVI w. Sucha należała najpierw do rodziny Słupskich, a następnie do Kaspra Castiglione-Suskiego. W ciągu kolejnych wieków dobra suskie znajdowały się w rękach znanych rodów szlacheckich: Komorowskich, Wielopolskch, Branickich i, na koniec, Tarnowskich. W l. 1768-1772 w samej miejscowości i jej okolicach toczyły się walki konfederatów barskich z wojskami moskiewskimi. W 1884 r. Sucha została znaczącym węzłem kolejowym, a w 1896 r. nadano jej prawa miejskie.