Kultúra, folklór

V polovici  19. stor. sa vo vlastivednej literatúre objavujú rozdelenia etnických skupín Goralov, medzi nimi aj babiohorských Goralov, ktorých hlavným sídlom boli a dodnes sú obce v údolí Skawice. Tradičná babiohorská kultúra od 20. stor. podliehala silnému civilizačnému tlaku a vplyvom. Viedlo to aj k tomu, že tradičný goralský kroj sa prestal nosiť už na zač. 20. stor. Tradícia jeho nosenia bola oživená v 60. rokoch minulého storočia. V súčasnosti k zachovávaniu kultúrneho dedičstva babiohorských goralov najviac prispievajú ľudové súbory: „Babiogórcy”, „Juzyna” a „Zbójnik” a krúžok gazdiniek „Zawojanki”. Ľudovú kultúru propagujú aj podujatia, z ktorých najznámejšie sú: Babiohorská jeseň a Dni Zawoje. Miestne kultúrne stredisko organizuje okrem iného aj „Babiogórskie Posiady“ – Powiatovú súťaž ľudových rozprávačov, spevákov a hudobníkov. Treba zdôrazniť, že v sídle Babiohorského národného parku sa nachádza etnografická expozícia venovaná babiohorskej kultúre. V Zawoji a Skawici pôsobia tiež dychové orchestre.