Najbližšie okolie

Veľkým turistickým tromfom Suského powiatu, okrem peknej prírody a zaujímavých pamiatok je jeho geografické položenie a blízkosť k veľmi zaujímavým miestam a objektom s medzinárodným významom. Vo vzdialenosti niekoľkých desiatok kilometrov od hraníc powiatu sa nachádza až šesť objektov, ktoré sú zapísané do Svetového dedičstva kultúry a prírody UNESCO a štyri národné parky (nepočítame Babiohorský národný park):

Krakov- historické centrum mesta (ok. 50 km*)

Kráľovské soľné bane vo Wieliczke (spolu so župným zámkom, ok. 60km) a Bochni (ok. 80 km)

Nemecký nacistický koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau v Oświecime (ok. 55km)

Zoskupenie kostola a kláštoru bernardýnov a kaplniek (tzv. dróżki kalwaryjskie) v Kalwarii Zebrzydowskiej (ok. 25 km)

Drevený kostol v Dębnie Podhalańskim (ok. 65 km)

Tatrzańský národný park (rezerva biosfery UNESCO, ok.75 km)

Gorczańský národný park (ok. 50 km)

Pienińský národný park (ok. 80 km)

Ojcowský národný park (ok. 80 km)

* vzdielenosť sa počíta od Suchej Beskidzkiej.

Okrem toho treba pripomenúť, že necelých 15 km od hranice powiatu sa nachádzajú Wadowice, rodné mesto Svätého Otca Jána Pavla II a južná strana powiatu hraničí so Slovenskom, kde sa taktiež nachádzajú veľmi zaujímavé a nie moc ďaleké miesta, také ako napr: Južná strana Babiej hory a Pilska (chránená oblasť), Oravské jazero, termálne kúpalisko v Oraviciach, alebo prekrásny Oravský zámok.