Pamiatky

Kostol  sv. Klementa v Zawoji

Kostol bol postavený v r. 1888. Dal ho postaviť tešínsky arcivojvoda Albrecht Habsburgský, na mieste staršieho kostola z 18. stor. Kostol je jedným z najväčších drevených kostolov v južnom Poľsku. Je to trojloďová stavba s bazilikovou formou, s plytkým transeptom, pravouhlo uzavretým presbytériom a štvorposchodovou vežou so stĺpovou konštrukciou. Pokrýva ho dvojspádová špicatá strecha. Inventár je štýlovo jednotný, barokový a neskorobarokový, prevažne z 18. stor.

Skanzen v Zawoji na Markowých Rówienkach

Skanzen sa skladá z: troch obytných domov, kováčskej vyhne, kaplnky a samostatnej pivnice so priestorom sýpky navrchu. Prvý dom v skanzene, dom Franciszka Kudzi z 19./20. stor., stojí na svojom pôvodnom mieste. Druhý – dom Stefana Gancarczyka, postavený v r. 1906, bol prevezený z blízkeho okolia. Tretí, najstarší, dom Franciszka Stopiaka, postavený v rokoch 1802-1815, pochádza z inej časti Zawoje a je najcennejším objektom skanzenu. Pôvodne bol postavený v štýle „kurloka“ (tak sa nazýval dom so vstavanou pecou). V dome Franciszka Kudzi sa nachádza expozícia venovaná histórii horskej turistiky, najmä dejinám horských vodcov v poľskej časti Karpát (Kultúrne stredisko horskej turistiky PTTK).

Zbojnícka kaplnka v Zawoji Policzne
Predpokladá sa, že kaplnka sv. Jána Krstiteľa bola postavená niekedy koncom 18. storočia. Je to murovaná budova z lomového kameňa. Neopakovateľný vzhľad dodáva kaplnke najmä šindľová strecha, ktorá je dole štvorspádová a prechádza do cipuľovitej kopule, ktorú zdobí stĺpovitá vežička s guľovitým vrcholcom. Traduje sa, že ju postavili zbojníci.

Iné

K iným zaujímavým pamiatkam patrí napr.: súbor samostatných  pivničiek  drevená zvonička v Zawoji Czatożi, drevené vily z medzivojnového obdobia a budova Babiohorského Kaštieľa (Dworca Babiogórskiego) zo zač. 20. stor.