Gminu, v ktorej žije okolo 8 500 obyvateľov tvorí 6 obcí: Baczyn, Bieńkówka, Budzów, Jachówka, Palcza, Zachełmna. Ich vznik sa datuje od 14. až do začiatku 15. stor. Najstarší zo známych historických prameňov sa  týka najväčšej obce gminy – Budzowa a pochádza z roku 1369 (dokument o udelení šoltýstva kráľom Kazimírom Veľkým). Do dejín  gminy sa výrazne zapísalo najmä obdobie Barskej konfederácie. 23. mája 1771  sa na území Palcze a susednej Lanckorony odohrala najväčšia tamojšia bitka, v ktorej počas boja s ruskou armádou zahynulo okolo 300 konfederálov. Počas  2. sv. vojny , ako aj po jej skončení, pôsobila na území gminy skupina partizánov bojujúcich za nezávislosť.