Gmina s okolo 6 600 obyvateľmi sa skladá z dvoch obcí – Bystra a Sidzina. O vzniku prvej z nich neexistujú presné záznamy, ale Sidzina bola založená na základe dokumentu vydaného 23.apríla1563 kráľom Žigmundom Augustom. V roku 1655, keď miestni roľníci zvíťazili v boji proti švédskemu vojsku, prišiel do dediny ďakovný list od samotného kráľa Jána Kazimíra. Sidzina sa zapísala do tragických a zároveň hrdinských dejín počas 2. sv. vojny (partizánsky odboj a jeho potláčanie).