Gminu tvorí 7 obcí: mesto Maków Podhalański, Białka, Grzechynia, Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec, Żarnówka, s okolo 16 000 obyvateľmi. Maków bol založený pravdepodobne v pol. 14. stor., potom vznikli Juszczyn, Kojszówka a Grzechynia, najmladšie sú Białka a Żarnówka (16. stor.) a Wieprzec (17. stor.) V roku 1840 získal Maków mestské práva. V rokoch 1924-32 bol hlavným mestom samostatného powiatu. Gmina leží v Makowských Beskydách (Pásmo Koskowej Góry) a v Žywieckich Beskydách, na brehoch rieky Skawy a jej prítokov.