Gminu s okolo 11 800 obyvateľmi tvorí 8 obcí: Hucisko, Krzeszów, Kuków, Kurów, Lachowice, Pewelka, Stryszawa a Targoszów.Najstaršou obcou je Krzeszów. Existovala tam farnosť už v r. 1355. Ostatné obce vznikli neskôr a časť z nich bola založená na valašskom práve. Celé roky boli majetkom rodín: Komorowských, Wielopolských, Branických. Počas 2. sv. vojny toto územie patrilo Tretej ríši. V r. 1940 odtiaľ Nemci vysídlili viac ako 2000 ľudí. Gmina leží na hranici dvoch častí Beskýd, na úpätí Jałowca v Žywieckim Beskydách na juhu a Leskowca a Łamanej Skały v Malých Beskydách na severe, v údolí rieky Stryszawky a jej prítokov.