Na konci 16. stor. bola založená Skawica. V polovici 17. stor. sa časť obce pod názvom Skawica Górna osamostatnila a zmenila svoj názov na Zawoja. V období pred rozdelením Poľska boli obidve obce kráľovským majetkom a patrili pod lanckoronské starostvo. Na prelome 19. a 20. stor. patrili Habsburgovcom, ktorí ich v r.1924  odovzdali Poľskej Akadémii Učenia. Zawoja je v súčasnosti rozlohou najväčšia poľská obec. Na území gminy sa nachádza centrum a väčšia Babiohorského národného parku.