Gminu s asi 5 600 obyvateľmi tvorí 5 obcí: Marcówka, Śleszowice, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna a Zembrzyce. Posledná je jednou z najstarších obcí v údolí Skawy. Zembrzyce existovali už na zač. 14. stor. (dá sa s istotou potvrdiť, že už v r. 1333). V ďalších rokoch boli založené Śleszowice, neskôr Marcówka a Tarnawa. Počas storočí jednotlivé obce často menili svojich majiteľov. Počas 2. sv. vojny časť dnešnej gminy patrila pod Generálny guvernament (Zembrzyce, Marcówka) a časť bola pripojená k Nemecku (Śleszowice, Tarnawa Dolna a Górna).