Jordanów s okolo 5 200 obyvateľmi bol založený kráľovským lokačnou listinou vydanou v roku 1564 a dlhé roky bol významným obchodným a remeselným centrom. Na začiatku septembra 1939 sa tu odohrali ťažké boje. Za udatnosť miestnych obyvateľov v boji bolo mesto ocenené Rádom grunwaldského kríža. Jordanów leží v údolí rieky Skawy medzi Wyspowými, Makowskými a Žywieckymi Beskydami. Mestom prechádzajú: 4 značkované pešie turistické trasy, Chodník atrakcií a miestnych produktov Podbabiohoria (Szlak atrakcji i produktów lokalnych Podbabiogórza) – 3 zastavenia, Mariánska pútnická trasa a Babiohorská jazdecká trasa (Babiogórski Szlak Konny).