Mesto s okolo 9 500 obyvateľmi, ktoré je hlavným mestom powiatu, bolo založené v r. 1405. V 16. stor. Sucha patrila najprv rodine Słupských, neskôr Kasperovi Castiglione-Suskému. V nasledujúcich storočiach bolo suské panstvo majetkom známych šľachtických rodov: Komorowských, Wielopolských, Branických a Tarnowských. V rokoch 1768-1772 sa v obci a v jej okolí odohrávali boje barských konfederálov s ruskou armádou. V r. 1884 sa Sucha stala významným železničným uzlom a v r. 1896 jej boli udelené mestské práva.