herb-zembrzyce
Združenie BABIA HORAportal-po-slowackiej

Oravská Polhora 454

02947 Oravská Polhora

Slovenská republika

 

 

Združenie BABIA HORA predstavuje združenie 10 obcí a mesta Námestovo, ktoré sa nachádzajú v najsevernejšej časti Slovenska v regióne Bielej Oravy. Územie je charakteristické atraktívnou a stále zachovalou prírodou, kultúrou a tradíciami s veľkým potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu.

 Združenie tvoria nasledovné obce: Oravská Polhora, Sihelné, Rabča, Rabčice, Zubrohlava, Bobrov, Klin, Vavrečka, Oravská Jasenica, Oravské Veselé a mesto Námestovo. Najmenšou obcou je Bobrov s 1 600 obyvateľmi a najväčšou Rabča s 4 577 obyvateľmi.

 Základné ukazovatele územia:

– Celkový počet obyvateľov: 32 535

– Rozloha územia: 318,19 km2

– Hustota obyvateľstva: 102 obyvateľov/km2

 

Medzi najvýznamnejšie prírodné pamiatky regiónu patria dva najvyššie vrchy Oravských Beskýd – Babia hora (1725 m n.m.) a Pilsko (1555 m n.m.), vodná nádrž Oravská Priehrada s rozlohou 35 km2. Veľkou vzácnosťou je aj výskyt rašelinísk pri obci Klin. Celé územie regiónu je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava.

 Kultúra a tradície regiónu sú späté valašskou, resp. goralskou kultúrou. Obce Oravská Polhora a Sihelné sú známe unikátnymi gajdošskými tradíciami, Rabčice a Rabča zase svojimi heligonkármi.

 V obci Bobrov sa nachádza známa bobrovská Kalvária, ktorá je dnes súčasťou stromovej aleje, vedúcej od farského Kostola sv. Jakuba ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie na vŕšku nad obcou.

 Centrom regiónu je mesto Námestovo, ktoré s počtom takmer 8000 obyvateľov zároveň okresným mestom.

 Počas roka sa na území regiónu Združenia obcí BABIA HORA organizuje množstvo kultúrnych podujatí – Medzinárodný festival gajdošskej kultúry GAJDOVAČKA v Oravskej Polhore, Slávnosti pod Babou horou a Pilskom v Sihelnom, Rabčická heligónka v Rabčiciach, festival gospelovej hudby Verím Pane v Námestove.

 Územie regiónu má veľký potenciál aj pre rozvoj športových aktivít počas celého roka. Nachádza sa tu viacero malých lyžiarskych stredísk, niekoľko kilometrov upravených bežeckých tratí. Bohaté športové vyžitie poskytuje tiež vodná nádrž Oravská priehrada. Región má rozsiahlu sieť lesných ciest, ktoré je možné využívať ako cyklotrasy.

Obce a mestá Združenia BABIA HORA