Infomix

herb-stryszawaUrząd Gminy Stryszawa

Obecný úrad

34-205 Stryszawa 17

tel. 33 874 72 72

www.stryszawa.pl

 

Gminu s okolo 11 800 obyvateľmi tvorí 8 obcí: Hucisko, Krzeszów, Kuków, Kurów, Lachowice, Pewelka, Stryszawa a Targoszów.

Najstaršou obcou je Krzeszów. Existovala tam farnosť už v r. 1355. Ostatné obce vznikli neskôr a časť z nich bola založená na valašskom práve. Celé roky boli majetkom rodín: Komorowských, Wielopolských, Branických. Počas 2. sv. vojny toto územie patrilo Tretej ríši. V r. 1940 odtiaľ Nemci vysídlili viac ako 2000 ľudí.

Gmina leží na hranici dvoch častí Beskýd, na úpätí Jałowca v  Žywieckim Beskydách na juhu a Leskowca a Łamanej Skały v Malých Beskydách na severe, v údolí rieky Stryszawky a jej prítokov.

Gminou prechádza sieť značkovaných peších turistických trás, niekoľko značkovaných náučných chodníkov a 3 okružné cyklotrasy. Prechádza tadiaľto: časť medzinárodnej cyklotrasy tzv. Jantárovej cesty Budapešť – Krakov, Chodník atrakcií a miestnych produktov Podbabiohoria (Szlak atrakcji i produktów lokalnych Podbabiogórza) – 6 zastavení, Chodník drevenej architektúry (Szlak Architektury Drewnianej) a Babiohorská jazdecká trasa (Babiogórski Szlak Konny).

V gmine pôsobí: 5 športových klubov, dychový orchester, 8 krúžkov dedinských gazdiniek, detský folklórny súbor „Stryszawskie Gronicki”, „Kapela spod Jałowca”, Babiohorský spolok „Zielona Linia”.

Ubytovanie ponúka viac ako 20 agroturistických zariadení, wellness centrum, rekreačné stredisko, rekreačno-vzdelávacie stredisko, penzionát, mládežnícka ubytovňa, turistická chata PTTK a chata pre študentov. V gmine sa nachádzajú aj: športové ihrisko s tenisovým kurtom v Stryszawe, niekoľko futbalových ihrísk, jazdecké stredisko v Kurowe.

Oplatí sa vidieť: drevený kostol v Lachowiciach (2. pol. 18. stor.), lesnícky kaštieľ (1. pol. 19. stor.) – dnes sídlo kultúrneho strediska a Beskydského centra drevenej hračky.