Lokalita

Suski powiat sa nachádza v Beskydách, na juhozápadnom okraji Malopoľského vojvodstva, zo západu hraničí so Żywieckým powiatom v Sliezskom vojvodstve, zo severa a východu hraničí s troma powiatami, ktoré patria do Malopoľského vojvodstva: Wadowickým, Myślenickým a Nowotarským a z juhu hraničí s okresom Námestovo na Slovensku.

Je to typicky horská oblasť (rozloha 685,75 m2) a prírodným bohatstvom sú lesy, ktoré tvoria skoro 50% jej rozlohy. Suský powiat zahŕňa 9 gmin, ktoré tvoria : dve mestá (Sucha Beskidzka, Jordanów), jednu gminu tvorí mesto-vidiek (Maków Podhalański)  a šesť vidieckych gmin (Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce). Do powiatu patrí 37 obcí, v ktorých býva 84 111 ľudí.

Južná časť powiatu, ktorá je položená najvyššie, sa nachádza na území Żywieckého Beskydu, ktorý sa delí na tri menšie geografické jednotky: Babiohorské pásmo s najvyšším vrchom v celých Západných Beskydoch, Babia hora (1725m), Pásmo Polic (Polica, 1369 m) a Jałowiecké pásmo, ktoré sa nazýva aj Predbabiohorské pásmo (Jałowiec, 1111 m).

Charakteristickým prvkom severnej časti krajiny tohto powiatu sú vrchy, ktoré patria k nižším horkým skupinám- Pásmo Leskowca (918 m) a Łamanej Skały (929 m) v Malých Beskydoch (na severozápade) a Pásmo Koskowej hory (866 m) v Makowskom Besdyde (na severovýchode). Skoro celé územie powiatu sa nachádza v hornom povodí Skawy, ktorá je hlavnou riekou tohto regiónu.