Poloha

Gmina Zembrzyce leží na rozhraní Malých a Makowských Beskýd, v údolí rieky Skawy a jej prítokov, potokov Paleczka (pravý prítok) a Tarnawka (ľavý prítok). Najzápadnejšia časť gminy leží na úbočí Leskowca (922 m n.m.), a najvýchodnejšia na úbočí Chełmu (604 m n.m.). Na juhu nad Zembrzycami sa nachádza Mioduszyna (632 m n.m.). Časť územia gminy sa nachádza pod vodnou nádržou v Świnnej Porębe.

Gmina má rozlohu 3 920 ha a okolo 5 600 obyvateľov. Tvorí ju 5 obcí: Marcówka, Śleszowice, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna a Zembrzyce. Hraničí na východe s gminou Budzów, na juhu s gminami Maków Podhalański a Sucha Beskidzka, na západe s gminou Stryszawa  (Suský powiat), na severe s gminami Mucharz a Stryszów (Wadowický powiat). Cez gminu vedie štátna cesta č. 28 a železničná trasa Krakov – Zakopané so stanicou v Zembrzyciach.

Na území gminy sú 3 parafie rímskokatolícke farnosti: farnosť Panny Márie Čenstochovskej v Śleszowiciach, farnosť sv. Jána Kantyho v Tarnawe Dolnej a farnosť sv. Jána Krstiteľa v Zembrzyciach.