Prírodné krásy

Turistické trasy vedúce cez územie gminy ponúkajú možnosti peších túr po prekrásnom a malebnom prírodnom bohatstve  Malých Beskýd a Žywieckých Beskýd, ktoré sa nachádza v okolí gminy. Na severe Leskowiec, ktorý ešte v mladosti často navštevoval Ján Pavol II., leží na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Beskydy. Oplatí sa vystúpiť aj na Żurawnicu, ktorú zdobí charakteristická skupina pieskovcových skalných útvarov zvaných Kozie Skałky. Na juhu gmina susedí s Babiohorským národným parkom. W Lachowiciach možno vidieť jeden z najzaujímavejších objektov sakrálnej drevenej architektúry v južnom Poľsku. Gmina je známa výrobou drevených hračiek. Môžete si ich tu nie len kúpiť, ale aj vyrobiť, napr. v tvorivej dielni je možné naučiť sa vystrúhať dreveného vtáčika.