Príroda

Podbabiahora je región, ktorý je prírodne bohatý a rôznorodý. S istotou ma na to vplyv aj fakt, že toto územie Suského powiatu má charakteristický rozmanitý tvar terénu. Dná riečnych dolín v severnej časti regiónu sú položené vo výške 300 m n.m. a najvyšši bod powiatu, vrch Babia hora siaha až do výšky 1725 m n.m. Prírodným bohatstvom Podbabiejhory sú lesy, ktoré zaberajú skoro polovicu rozlohy powiatu a vo veľkej miere rozhodujú o jeho biorôznorodosti.

 

CHRÁNENÉ OBLASTI na územi Suského powiatu


bpn-logo
Babiohorský národný park (BgPN)

34-223 Zawoja 1403

tel. +48 (33) 877 51 10
tel. +48 (33) 877 67 02
fax: +48 (33) 877 55 54
e-mail: park@bgpn.pl

www.bgpn.pl

 

Kvôli zachovaniu a ochrane unikátnych prírodných krás na južnej strane okraju Suského powiatu bol v roku 1954 vytvorený Babiohorský národný park, ktorý bol potom v roku 1976 zapísaný do medzinárodnej siete prírodných rezerv UNESCO. BgPN má v súčasnosti rozlohu 3393,34 ha, z čoho väčšina sa nachádza na území Suského powiatu (a zvyšok v Nowotargowskom). Skoro 1/3 parku (1125,82 ha) sa nachádza v najvyššom stupni ochrany. V parku sa nachádza najvyššia časť masívu, v ktorom dokonalo až vzorcovo vidieť výškové vegetačné stupne rastlinstva: bukový stupeň (700-1150 m), smrekový stupeň (1150-1350 m), stupeň kosodreviny (1350-1650 m) a najvyššie vrchy masívu patria do stupňa alpínske lýky(1650-1725 m), ktoré sa nachádzajú okrem Tatier a Krkonoší iba na tomto území.

Na neveľkom území parku sa potvrdil výskyt asi 650 druhov rastlín, okolo 300 druhov machov a pečeňoviek a vyše 1300 druhov hríbov a lišajníkov. Počet vysokohorských druhov a pohybuje v počte vyše 70 a také rastliny ako lazerník archangelíkový, ktorý je symbolom BgPN a rožec alpský je možné vidieť v Poľsku jedine na Babiej hore. Bohatý na druhy je aj zvierací svet- okrem iného sa tu vyskytujú medvede, vlky a trvalým obyvateľom „Kráľovnej Beskýd“ je rys.

 

Prírodne rezervy na Policy

V Suskom powiate sa nachádzajú dve so sebou hraničiace prírodné rezervy, ktoré ležia v najvyšších častiach masívu pásma Policy (1369 m n.p.m.). Sú to:

“Rezerva v Policy prof. Zenona Klemensiewicza” (vytvorený v roku 1972, s rozlohou 58,70 ha, na sever od vrchu, na území gminy Zawoja) a prírodná rezerva “Na Policy” (vytvorená v roku 1998, s rozlohou 13,21 ha, na juh od vrchu, na území gminy Bystra-Sidzina).

Sú to lesné rezervácie, ktoré chránia smrekové porasty a množstvo druhov zvierat.

 

Prírodný park Malých Beskýd

Severozápadná časť Suského powiatu (vrchy pásiem Leskowce a Łamanej Skały spolu s ich južnými a juhovýchodnými zjazdovkami na území gmin: Stryszawa i Zembrzyce) patrí do Prírodného parku Malých Beskýd, ktorý bol vytvorený v roku 1998 s cieľom ochrániť prírodne krasy, prírodu a kultúru tejto horskej skupiny.

 

Južnámalopoľská časť chránenej krajiny

Juhovýchodné terény Suského powiatu, ktoré zasahujú do juhovýchodnej časti pásma Koskowej hory w Makowskom Beskyde, južná a východná časť pásma Police v Żywieckom Beskyde a hory na juhu Jordanowa a oblasti, ktoré siahajú až po Podhalańské pásmo (územie gminy Bystra-Sidzina, vidieckej gminy Jordanow a časti gmin Maków Podhalański i Zawoja), tvoria časť rozsiahlej Južnámalopoľskej chránenej krajiny, do ktorej patria malebné terény Podhalia, Oravy, Pienin, Gorców a Beskydow: Niskiého, Sądeckého, Wyspowého, Żywieckého a Makowského.

 

Natura 2000

Na území Suského powiatu sa nachádzajú oblasti, ktoré patria do medzinárodnej, európskej siete “Natura 2000”. Sú to oblasti, v ktorých sú špeciálne chránene vtáky: Babia hora a pásmo Policy a tri oblasti, ktoré majú význam pre Spoločenstvo: Babia hora, Na Policy a Malý Beskyd.

Okrem toho sa v Suskom powiate nachádza 58 objektov (jednotných a skupinových), ktoré majú status pomníkov prírody. Čarovné kúzlo majú tiež rýchle horské potoky, ktoré často tvoria malebné kaskády a vodopády. Najzaujímavejší z nich a zároveň najväčší na území powiatu (a jeden z najväčších v Beskydách) je vodopád na Mosornom potoku w Zawoii. Menší, ale rovnako zaujímavý je vodopád na Upornom potoku w Stryszawie Roztoki. Je potrebné poznamenať, že v Suskom powiate, v obci Skawica sa nachádza doteraz najväčšia preskúmaná jaskyňa v Żywieckých Beskydách – jaskyňa Oblica, ktorá sa nachádza na kopci Śmietarniak (768 m n. m.). Skladá sa z radu úzkych chodieb v celkovej dĺžke 436 m. Jaskyna nie je prístupná verejnosti.