Turistické trasy a chodníky

Gmina je pokrytá hustou sieťou značkovaných peších turistických trás. Najpopulárnejšie sú:

– zelená značka (1) – zo Zawoje cez sedlo Kolędówki (809 m n.m.), stryszawské osady: Siwcówku i Wsiórz,  Hucisko, Koszarawu Cichu, Mędralowu (1168 m n.m.), Babiu Horu (1725 m n.m.) a ďalej až do Jablonky,

– zelená značka (2) – z Krzeszowa cez Żurawnicu (724 m n.m.), Lipskú Góru (631 m n.m.) do Suchej Beskidzkej,

– červená značka – z Krzeszowa cez Grúň Jána Pavla II. a Leskowiec (922 m n.m.) na Madohoru (929 m n.m.),

– modrá značka – z Lachowíc cez Solniska (849 m n.m.) na Jałowiec,

– žltá značka (1) –  zo sedla Przysłop cez Kiczoru (905 m n.m.), Jałowiec (1111 m n.m.), Lachów Groń (1045 m n.m.) a ďalej cez Koszarawu, Korbielów, k úbočiu Pilska (1557 m n.m.),

– žltá značka (2) – Stryszawa Roztoki – Krawcowa Polana pod Jałowcom.

Iné:

Na území gminy je niekoľko značených náučných chodníkov. Sú to:  Prírodovedný chodník kardinála Stefana Wyszynského (Ścieżka przyrodnicza im. Kard. Stefana Wyszyńskiego), Kaplnková cesta (Szlak kapliczek), Prírodovedný chodník kardinála Karola Wojtylu (Ścieżka przyrodnicza im. Kard. Karola Wojtyły), Bukový chodník (Szlak buków), Skalkový chodník (Szlak skałek) a Chodník výhľadov (Szlak widoków). Sú tu tiež 3 značené okružné stredne náročné horské cyklotrasy – žltá, červená a modrá. Zo Zawoje cez Stryszawu do Suchej Beskidzkej vedie časť medzinárodnej cyklotrasy tzv. Jantárovej cesty Budapešť – Krakov. Na Chodníku atrakcií a miestnych produktov Podbabiohoria (Szlak atrakcji i produktów lokalnych Podbabiogórza), nazvaným aj Podbabiohorským ekomúzeom, vedie tadiaľto jeho 6 zastavení. Gminou prechádza tiež Babiohorská jazdecká trasa (Babiogórski Szlak Konny) a Trasa drevenej architektúry (Szlak Architektury Drewnianej). Na tejto trase sa nachádza aj drevený kostol  v Lachowicach.