Turistické trasy a chodníky

Cez gminu prechádzajú 4 značkované pešie turistické trasy:

– červená značka – Malý beskydský chodník (Mały Szlak Beskidzki) z Bielska Białej na Luboń Wielki (1022 m n.m.), časť trasy vedie z Leskowca (922 m n.m.) a Grúňa Jána Pavla II. (890 m n.m.) cez Gołuszkowu Góru (715 m n.m.) do Zembrzíc a ďalej cez Starowidz (534 m n.m.) a Chełm (603 m n.m.) do Palcze,

– modrá značka – z Tarnawy Górnej na Grúň Jána Pavla II.  (890 m n.m.),

– modrá značka – zo Suchej Beskidzkej cez osadu Garce, severnou hranicou Zembrzíc na Mioduszynu (632 m n.m.) a ďalej do Makowa Podhalańského,

– čierna značka- z centra Śleszowíc do sedla nad Tarnawu Górnu.

Iné

Zo Zembrzíc, cez Marcówku a Stryszów do Lanckorony, na sever a cez Suchú Beskidzkú, Stryszawu do Zawoje, a ďalej na juh, vedie medzinárodná cyklotrasa tzv. Jantárová cesta Budapešť – Krakov. Nachádza sa tu tiež 8 zastavení Chodníka atrakcií a miestnych produktov Podbabiohoria (Szlak atrakcji i produktów lokalnych Podbabiogórza) zvaný aj Podbabiohorským ekomúzeom. Cez gminu prechádza aj  Babiohorská jazdecká trasa (Babiogórski Szlak Konny), s hlavnou zastávkou v Tarnawe Dolnej.

Cez jednotlivé obce vedú tradičné pútnické trasy do Kalwarie Z., ktoré ožívajú najmä v čase sviatku Nanebovzatia Panny Márie, ktorý začína už sviatkom Kalvárijskej Panny Márie (13. augusta).