V najbližšom okolí

Sucha Beskidzka – zámok a zámocký park z 16.-17. stor. („Malý Wawel”), krčma „Rzym”(Rím)   (cca  6 km)

Zawoja – Babia Hora, Babiohorský národný park (cca 14 km)

Wadowice – Múzeum-rodný dom Jána Pavla II. (cca 28 km)