DZIEDZICTWO KULTUROWE Powiatsuski 14 marca 2022

DZIEDZICTWO KULTUROWE

 

Dziedzictwo kulturowe Oravskiej Polhory związane jest z tradycjami pasterskimi i osadnictwem wołoskim. Im właśnie poświęcona jest ekspozycja w nowo otwartym Muzeum Kultury Wołoskiej. Szczególnie pielęgnowane w tej miejscowości są tradycje dudziarskie. Nie dziwi więc fakt, że właśnie tu, w muzeum, eksponowany jest certyfikat potwierdzający wpis słowackiej kultury dudziarskiej na światową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. We wsi organizowana jest corocznie duża folklorystyczna impreza „Gajdovačka – Międzynarodowy Festiwal Kultury Dudziarskiej”.

Inną placówką muzealną na terenie miejscowości jest Orawskie Muzeum P. O. Hviezdoslava, słowackiego pisarza i poety, urządzone w Hviezdoslavovej hájovni. W sąsiednim budynku, który należy do leśniczówki, można zwiedzić ekspozycję poświęconą urodzonemu tu Milo Urbanowi – znanemu słowackiemu pisarzowi i dziennikarzowi.

Warty uwagi jest również stojący w centrum miejscowości kamienny kościółek Boskiego Serca Jezusowego z 1928 r. Za starym kościółkiem zbudowano nowy kościół parafialny, przed którym wzniesiony został pomnik św. Jana Pawła II. Pamięci tego niezwykle cenionego tu polskiego papieża poświęcona jest też tablica wmurowana w kamienny pomnik postawiony przez mieszkańców słowackich podbabiogórskich wiosek na szczycie Babiej Góry.

Skip to content