KOŚCIÓŁ W ZAWOI Powiatsuski 10 lutego 2022

KOŚCIÓŁ W ZAWOI

Kościół pw. św. Klemensa w Zawoi, fundacji arcyksięcia Albrechta Habsburga, stanął na miejscu wcześniejszego w 1888 r. wg projektu nadwornego architekta fundatora, Karola Pietschki.

Jest to drewniana świątynia konstrukcji słupowo-ramowej, trójnawowa. Na przedłużeniu nawy głównej dobudowano wieżę. Wyposażenie wnętrza pochodzi w przeważającej części z XVIII w. Uwagę zwracają drewniane ołtarze w stylu tzw. ludowego baroku, ambona oraz kamienna chrzcielnica (barokowe), a także polichromia z 1930 r.

GPS 49°39'39.4"N 19°33'37.2"E
49.660937, 19.560323

Skip to content