MUZEUM MIEJSKIE SUCHEJ BESKIDZKIEJ Powiatsuski 21 lutego 2022

MUZEUM MIEJSKIE SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej jest samorządową instytucją kultury gminy Sucha Beskidzka,. Ekspozycje muzeum obejmują wystawy stałe i czasowe poświęcone historii miasta i regionu, w tym znaleziska archeologiczne pozyskane podczas budowy sztucznego zbiornika na Skawie – Jeziora Mucharskiego, a także przekazane suskiej placówce zbiory zgromadzone przez Fundację “Czartak” Muzeum im. E. Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym – zwłaszcza cenną galerię malarstwa i grafiki polskich artystów z przełomu XIX i XX w. Zakup biletu wstępu do muzeum umożliwia także obejrzenie najcenniejszych pomieszczeń zamkowych – sali rycerskiej oraz kaplicy.
W tzw. „Domku Ogrodnika” usytuowanym na obrzeżach parku zamkowego znajduje się dział etnograficzny muzeum, z wystawą poświęconą kulturze materialnej i duchowej dawnych mieszkańców okolic Suchej – Górali Babiogórskich i Żywieckich. Zgromadzone na niej eksponaty pochodzą ze zbiorów Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej. Można tu obejrzeć m. in. zaaranżowane wnętrze chaty góralskiej, rekonstrukcję szałasu pasterskiego, narzędzia i sprzęty gospodarcze.

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
https://www.zameksucha.pl
tel. 33 874 26 05

GPS 49°44’47.4”N 19°36’05.2”E
49.746506, 19.601430

Skip to content