Kultúrne dedičstvo Krzysztof Buczkowski 25 januára 2022

Kultúrne dedičstvo

Farebný folklór

Návštevníci Podbabohorskej oblasti môžu spoznať bohaté kultúrne dedičstvo regiónu. Z historického a etnografického hľadiska tu žijú tri horské skupiny. Najpočetnejší sú Babohorskí gorali, ktorí obývajú južnú časť suského okresu. Už v polovici 19. storočia Wincenty Pol, básnik, geograf a cestovateľ po Karpatoch písal o „Babiogórcoch alebo goraloch z Babej hory, Jordanowa a Suchej” ako o samostatnej etnografickej skupine. Západné okraje okresu obývajú Żywiecki gorali, zatiaľ čo severovýchod a východ Kliszczacy. Pestrý folklór týchto skupín vytvorený v priebehu rokov je dodnes živý vďaka folklórnym súborom, kapelám, krúžkom žien a združeniam, ktoré pestujú miestne tradície.

 

Hudobný a tanečný folklór Babej hory, ktorý sa formoval v priebehu rokov, je súčasťou všeobecného kultúrneho dedičstva poľskej goralskej kultúry a čerpá z neho. Najväčší vplyv na jeho charakter mala valašská migrácia, ktorá priniesla prvky balkánskeho, maďarského a rusínskeho folklóru, z ktorých  čerpal na trase svojej karpatskej migrácie. Na Babej hore sa táto pastierska kultúra spojila s poľnohospodárskou kultúrou, ktorá sem prišla spolu s osídlením zo severu.

Medzi najstaršími piesňami a spevmi, ktoré sa dnes spievajú, prevládajú piesne s pastierskou tematikou. Piesne majú najčastejšie tanečný charakter. Tanec sprevádzala hudba, teda hudobná skupina, ktorú pôvodne tvorili gajdy a husle.

V slovesnom, hudobnom a tanečnom folklóre Podbabohorskej oblasti sa tiež nachádza veľa odkazov na zbojnícku tradíciu. V piesňach vystupuje okrem iných aj najznámejší podbabohorský zbojník Józef Baczyński zo Skawice, popravený v Krakove v roku 1735.

Miestny folklór a tradície, ktoré sú v okolí Babej hory stále živé, môžete spoznať počas rôznych súťaží, festivalov a jarmokov, ktoré sa tu organizujú. Najväčšie cyklické folklórne podujatia v suskom okrese sú: Babiogórskie Podłazy – prehliadka koledníckych skupín, Okresná súťaž rozprávačov, spevákov a ľudových inštrumentalistov – Babiogórskie Posiady, Festival ľudových hračiek, Týždeň beskydskej kultúry, Okresné dožinky, Babohorská jeseň. Jednotlivé obce okresu pozývajú počas roka aj na vlastné festivaly a početné kultúrne a športové podujatia.

Tradičné remeslá a umelecké remeslá

Práve z Podbabohorskej oblasti pochádzajú drevené hračky, ktoré sú známe a rozpoznateľné nielen v Poľsku. Farebné vtáky a koníky sa tu začali vyrábať v polovici 19. storočia, keď tu vzniklo najstaršie a zároveň jedno z najuznávanejších stredísk tradičnej výroby hračiek v Poľsku, dnes známe ako stryszawské stredisko.

 

V priebehu desaťročí tu vzniklo mnoho návrhov hračiek. V súčasnosti sú najobľúbenejšie vtáky a vtáčiky rôznych druhov a veľkostí, kone na podstavcoch s kolesami, poníky, kolotoče s koňmi a takzvané klepoki – vtáky na kolesách.

Dnes sú drevené maľované vtáčiky najznámejšou hračkou a zároveň značkovým výrobkom Stryszawy. V roku 2011 tu bolo otvorené Beskydské centrum drevených hračiek so stálou výstavou výroby hračiek a predajňou hračiek a v roku 2017 bol zrekonštruovaný „Dom hračkára”.

Trvalou súčasťou kultúrneho dedičstva regiónu sú remeslá, napríklad výšivky. Ich tradície siahajú stáročia dozadu a vyšívačské remeslo rozkvitlo najmä koncom 19. storočia, keď bola v Makowe otvorená Národná vyšívačská škola. Miestne známe výrobky sa v tom čase stali známejšími aj v zahraničí. V bielej výšivke, charakteristickej pre makowskú školu, prevládajú drobné rastlinné motívy, ktoré tvoria najmä rôzne druhy okrúhlych kvetov a vetvičiek s oválnymi listami.

Ďalším príkladom miestnej výroby je košikárstvo. V súčasnosti sa z lubov vyrábajú rôzne úžitkové alebo pamiatkové výrobky, menej často z prútia.

Už roky je známa aj práca remeselníkov z Białky. Šachy, ktoré sa tu vyrábajú v mnohých vzoroch, sú známe v Poľsku aj v zahraničí.

V mnohých dedinách v babohorskom regióne sa pestuje tradícia výroby z krepového papiera a výroba z farebného papiera kvetov rôznych veľkostí, samostatných kvetov a kytíc a rôznych kvetinových kompozícií.

Každý z týchto remeselných výrobkov môže byť nielen zaujímavým suvenírom z pobytu pod Babou horou, ale aj originálnym darčekom na rôzne príležitosti.

 

Skip to content