KOSTOL V ZAWOJI Powiatsuski 10 februára 2022

KOSTOL V ZAWOJI

Kostol svätého Klementa v Zawoji, ktorý založil arcivojvoda Albrecht Habsburský, bol postavený na mieste staršieho kostola v roku 1888 podľa návrhu dvorného architekta zakladateľa Karola Pietschku.

Je to drevený chrám s trojloďovou konštrukciou. Na predĺženej lodi pribudla veža. Výzdoba interiéru pochádza prevažne z 18. storočia. Pozornosť pútajú drevené oltáre v štýle tzv. ľudového baroka, kazateľnica a kamenná krstiteľnica (barok), ako aj polychrómia z roku 1930.

GPS 49°39'39.4"N 19°33'37.2"E
49.660937, 19.560323

Skip to content