Núdzové a servisné telefóny

Núdzové a servisné telefóny Powiatsuski 19 mája 2022

 
Číslo tiesňového volania 112

Volajte v núdzových situáciách, keď je potrebná pomoc Polície, Národného hasičského zboru alebo Národnej zdravotníckej záchrannej služby a keď sú potrebné okamžité opatrenia týchto služieb.

Mobilná aplikácia Alarm112

Ministerstvo vnútra a verejnej správy spustilo mobilnú aplikáciu Alarm112 na zasielanie tiesňových hlásení do Záchranného oznamovacieho centra.

Mobilná aplikácia Alarm112 umožňuje v prípade ohrozenia života, zdravia, majetku, životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku odvysielanie tiesňového hlásenia na Záchranné oznamovacie centrum osobami, ktoré sa nemôžu spojiť hlasom, najmä nepočujúcimi a sluchovo postihnutými osobami. V Alarm112 je možné výberom vhodných piktogramov definovať typ a miesto udalosti a označiť službu, ktorej pomoc je potrebná.

 
Služby na území suského okresu

Centrum zdravotnej starostlivosti v Suchej Beskidzkej
ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka
8) 33 872 31 00

Okresné veliteľstvo štátnej hasičskej služby
ul. Makowska 26
34-200 Sucha Beskidzka
tel. +(48) 33 874 18 00

Okresné policajné riaditeľstvo
ul. Mickiewicza 42
34-200 Sucha Beskidzka
tel. (+48) 47 832 82 11

Skip to content