3. úsek. Krzysztof Buczkowski 19 apríla 2022

3. úsek.

3
Beskydské centrum drevených hračiek (BCDH), Stryszawa Górna - Zawoja Centrum, kostol (10 km).

Po opustení BDCH sa vrátite na okresnú cestu a vydáte sa smerom na Zawoju (vľavo). Musíte okrem iného prekonať pomerne strmú príjazdová cestu so zákrutami v malebnom lesnom prostredí. 

Asi po 5 km sa dostávate k priesmyku Przysłop na hranici Stryszawy a Zawoje. Po jeho prejdení ste už v najväčšej dedine z hľadiska rozlohy v Poľsku. Toto miesto, samo o sebe zaujímavé, má taký istý názov ako priesmyk. Odtiaľ je môžete obdivovať krásnu panorámu Babej hory. Po prekonaní ďalších serpentín idete smerom dole a po cca 3 km sa dostanete na vojvodskú cestu č. 957, odkiaľ po odbočení doprava dosiahnete Zawoju Centrum. Stojí sem ďalší na trase Vašej túry drevený chrám. Má však úplne inú konštrukciu ako ten navštívený v Lachowiciach.

Kostol sv. Klementa

Kostol sv. Klementa v Zawoji Centrum bol postavený v roku 1888 na mieste bývalého chrámu, a to s čiastočným použitím materiálov z demolácie staršej budovy. Zakladateľom budovy bol arcivojvoda Albrecht Habsburg a projektantom jeho dvorný architekt Karol Pietschka, čo vysvetľuje prítomnosť v konštrukcii prvkov charakteristických pre alpský štýl. Je to jeden z najväčších drevených kostolov v južnom Poľsku. Chrám je trojlodná bazilika s plytkým transeptom, presbytériom uzavretým z troch stran a štvorposchodovou vežou so stĺpovou štruktúrou. V súčasnosti je veža pokrytá sedlovou hrebeňovou strechou, pokrytou medeným plechom a je zakončená pyramidálnou, tiež pocínovanou prilbou. Vnútri boli stropy podopreté liatinovými stĺpmi medzi loďami. Interiér je štýlovo jednotný, barokový a neskoro barokový, väčšinou z 18. storočia. Na hlavnom oltári je obraz Panny Márie Anjelskej s postavami sv. Petra a sv. Pavla, na stranách. Figurálnu a okrasnú polychrómiu vykonali v roku 1930 Z. Millie a M. Arczyński.

Oproti kostolu na druhej strane cesty na nadhádza železničná stanica Dworzec Babiogórski. Je to dvojpodlažná, väčšinou drevená budova s bočnými rizalitmi vo vysokom podkroví a arkádovými: verandou (na prvom poschodí) a podlubím (na prízemí). Od roku 1905 tu pôsobí turistická stanica Tatranského spolku.

Praktické informácie

Adresa: 34-222 Zawoja 123

Parkovisko: verejné, pri objekte

 

Poriadok bohoslužieb:

Počas týždňa: 6.30, 7:00, 18:00 (v zimnom období 17:00);

Nedeľa: 7.30, 9.00, 11:00, 18:00 (v zimnom období 17:00);

 

GPS:

N49 39.649 (49.660816)

E19 33.603 (19.560050)

Skip to content