Suský okres leží v Beskydách, v juhozápadnom cípe malopoľského vojvodstva a na západe susedí so żywieckym okresom v sliezskom vojvodstve, na severe a východe s ďalšími tromi okresmi v malopoľskom vojvodstve: wadowickým, myślenickým a novotargským, a na juhu s Namestovom na Slovensku.

Táto oblasť, nazývaná v poľštine Podbabiogórze (Podbabohorská oblasť), je typicky hornatá a prírodné bohatstvo regiónu predstavujú lesy, ktoré pokrývajú takmer 50 % jej rozlohy. Suský okres sa skladá z deviatich obcí, medzi ktoré patria: dve mestá (Sucha Beskidzka, Jordanów), jedna mestsko-vidiecka obec (Maków Podhalański) a šesť vidieckych obcí (Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce). Okres pozostáva z celkovo 37 obcí.

Najvyššie položená južná časť okresu sa nachádza na území Żywieckych Beskýd, ktoré sa tu delia na tri menšie geografické celky: masív Babej hory s najvyšším vrcholom celých Západných Beskýd, Babou horou (Diablak; 1725 m), pohorie Políc (Polica, 1369 m) a pohorie Jałowiecké (Jałowiec, 1111 m). Charakteristickým prvkom krajiny v severnej časti okresu sú však vyvýšeniny patriace k nižším horským skupinám – pohorie Leskowiec (918 m) a Łamana Skała (929 m) v Malých Beskydách (na severozápade) a Koskowa Góra (866 m) v Makowských Beskydách (na severovýchode).

Takmer celý okres leží v povodí horného toku rieky Skawa, ktorá je hlavnou riekou regiónu. Na rieke Skawa sa nachádzajú tri mestá: Sucha Beskidzka, Maków Podhalański a Jordanów. Medzi najdôležitejšie prítoky Skawy v tejto oblasti patria: Pożoga, Toporzyski Potok, Bystrzanka, Cadynka, Skawica, Grzechynia, Stryszawka a Tarnawka (ľavý breh) a Malejów, Osielec, Wieprzec, Żarnowianka a Paleczka (pravý breh).

Horná časť povodia Skawy zaberá veľmi rozmanitý terén. V pohorí Babia hora je drsnejšie podnebie a prevládajú tu kamenisté horské pôdy, ktoré v údoliach potokov prechádzajú do ílovitých a kamenistých pôd. Vzhľadom na reliéf krajiny sú aj v súčasnosti značné časti tejto oblasti ťažko prístupné. Naopak, v Malých a Makovských Beskydách je podnebie miernejšie a na plochých dnách riečnych dolín sa nachádzajú úrodnejšie hnedé pôdy. Nižšia nadmorská výška a miernejšie tvary svahov znamenajú, že tieto hory nie sú a ani v minulosti neboli obzvlášť ťažkou prekážkou pre komunikáciu a osídlenie.